de militie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [mi'li(t)si]
Verbuigingen:  militie|s (meerv.)

groep mensen die optreedt als een legereenheid
Voorbeeld:  `extremistische, maar slecht bewapende milities`

© Kernerman Dictionaries.

8 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. weerbare mannen, soldaten; krijgsvolk; land-, nationale -, militaire magt zamengesteld uit ingezetenen die of als vrijwilligers dien...
  2. Begrippenlijst: Amerikaanse Revolutie - Met militie werden de eenheden aangeduid waar- van de manschappen onder het gezag van de ei- gen deelstaatregering stonden.Militie...
  3. [Belgisch Nederlands] dienstplicht
  4. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Militie``] Het woord M. stamt af van het Latijnsche woord Miles, dat krijgsman beteekent; allereerst werden onder M. alleen de Rome...
  5. 1) Burgerleger 2) Deel van het leger 3) Dienstplicht 4) Krijgsmacht 5) Krijgsmacht samengesteld door de bevolking 6) Krijgsmacht samengesteld uit de bevolking 7) Krijgsma...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
militie (krijgsmacht gelicht uit de bevolking)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 93% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `militie`.