het milieubeleid

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [mɪl'jøbəlɛit]

manier waarop de overheid de zorg voor onze leefomgeving regelt en leidt
Voorbeelden:  `innovatief gemeentelijk milieubeleid`,
`Een werkelijk duurzaam milieubeleid beperkt het verbruik van grondstoffen en energie.`

© Kernerman Dictionaries.

4 definities op Encyclo
  • Milieubeleid is overheidsbeleid gericht op het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu. In de jaren 60 van de 20e eeuw nam de belangstelling voor milieu...
  • algemeen overheid: Overheidsbeleid dat beoogt de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden of deze te verbeteren. ...
  • Beleid dat erop is gericht de milieuvervuiling door producenten en consumenten terug te dringen. Dit kan o.a. door directe regulering (bijv. voorschriften tegen geluidsov...
  • Een geheel van sturingsprocessen waarbij rekening wordt gehouden met de eigenschappen van het natuurlijk milieu.
  • Toon uitgebreidere definities