het milieubeleid

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [mɪl'jøbəlɛit]

manier waarop de overheid de zorg voor onze leefomgeving regelt en leidt
Voorbeelden:  `innovatief gemeentelijk milieubeleid`,
`Een werkelijk duurzaam milieubeleid beperkt het verbruik van grondstoffen en energie.`

© Kernerman Dictionaries.

4 definities op Encyclo
  1. Een geheel van sturingsprocessen waarbij rekening wordt gehouden met de eigenschappen van het natuurlijk milieu.
  2. algemeen overheid - Overheidsbeleid dat beoogt de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden of deze te verbeteren. Belangrijke instrumenten ten…
  3. Beleid dat erop is gericht de milieuvervuiling door producenten en consumenten terug te dringen. Dit kan o.a. door directe regulering (bijv. voorschriften tegen geluidso...
  4. Milieubeleid is overheidsbeleid gericht op het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu. In de jaren 60 van de 20e eeuw nam de belangstelling voor milieu...
Toon uitgebreidere definities