de krijgsraad

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['krɛixsrat]
Verbuigingen:  krijgs|raden (meerv.)

militaire rechtbank
Voorbeeld:  `Deserteurs worden voor de krijgsraad gebracht.`
krijgsraad houden  (serieus overleggen)

© Kernerman Dictionaries.

7 definities op Encyclo
  1. Militair gerechtshof.
  2. • [militair] [juridisch] een raad die optreedt als rechtsorgaan in het krijgsrecht
  3. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Krijgsraad``] 1o. Een raad, welke een bevelhebber bijeenroept, om daarmede eenig plan te onderzoeken en daarna zijn besluit te neme...
  4. 1) Militaire rechtbank 2) Rechtscollege
  5. Militaire rechtbank voor strafzaken gepleegd door militairen. Behoort niet tot de gewone rechterlijke macht. De militair kan in beroep bij het Hoog Militair Gerechtshof.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `krijgsraad`.