de methodologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [metodolo'xi]
Verbuigingen:  methodologie|ën (meerv.)

studie van de wetenschappelijke methoden en werkwijzen, waarmee kennis wordt verworven en waarmee de wetenschap vooruit wordt geholpen
Synoniemen:  methodeleer, methodiek

© Kernerman Dictionaries.

8 definities op Encyclo
  1. Leer van te volgen methoden (bij onderzoek of onderwijs)
  2. Studie van methodes en principes volgens welke de vraag naar waarheid en kennis bena- derd wordt.
  3. Synoniem: methodologie van onderzoek Het systeem van regels en methoden voor wetenschappelijk onderzoek.
  4. • [wetenschap] , [filosofie] de studie van de wetenschappelijke methoden, de procedures en werkwijzen, die moeten worden gebruikt om de wetenschap vooruit te helpen.