de lumpsum

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['lʏmpsʏm]

bedrag dat in een keer wordt betaald
Voorbeeld:  `Vroeger werd voor alle soorten kosten apart een verantwoording afgelegd; nu krijgt de school een lumpsum om zelf alles van te betalen.`

© Kernerman Dictionaries.

3 definities op Encyclo
  1. letselschaderecht - Engels: een (groot) bedrag dat ineens ipv. in delen betaald wordt. Een ~ wordt soms uitgekeerd bij schade aan veel individuen; het…
  2. [aansprakelijkheidsrecht] Engels: een (groot) bedrag dat ineens ipv. in delen betaald wordt. Een ~ wordt soms uitgekeerd bij schade aan veel indi…
  3. Lumpsum aan elkaar vast duidt op de financiering van scholen door de Nederlands overheid (in Vlaanderen spreekt men van enveloppenfinanciering) of het honorariumsysteem ...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 53% van de Nederlanders en 18% van de Vlamingen het woord `lumpsum`.