de litanie

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [lita'ni]
Verbuigingen:  litanie|ën (meerv.)

1) reeks van gebeden die een priester tijdens een mis uitspreekt religie
Voorbeeld:  `een litanie bidden`

2) opsomming van onaangenaamheden of klachten
Voorbeeld:  `De documentaire eindigt met een litanie van ellende: hongersnoden, overstromingen, drinkwatertekorten, volkverhuizingen, oorlogen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
lofzang weeklacht

8 definities op Encyclo
  1. Liturgisch beurtgebed, gesproken of gezongen (beurtzang), bestaande uit een reeks aanroepingen van God of een heilige, die telkens gevolgd worden door een antwoord van de...
  2. Let op: Spelling van 1858 Fr., litanij, eene soort van bepaald ootmoedig gebed; ook een smeekgezang, ter afwending van algemeene zonden; insgelijks eene lange, vervelende...
  3. Liturgisch beurtgebed bestaande uit een reeks korte aanroepingen en antwoorden, besloten met een gebed; de oudste en meest bekende is de litanie van Alle Heiligen.
  4. 1) Aanroepingen 2) Een lange reeks 3) Eentonige aanroeping van heiligen 4) Eentonige opsomming 5) Gebedenreeks 6) Jammerklacht 7) Kerkelijk lied 8) Klaagzang 9) Lange een...
  5. Reeks aanroepingen van heiligen met een vast refrein
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
litanie (reeks smeekbeden)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 68% van de Nederlanders en 90% van de Vlamingen het woord `litanie`.