het leerplan

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['lerplɑn]
Verbuigingen:  leerplan|nen (meerv.)

gedetailleerde beschrijving van de leerstof en de verdeling ervan over de leerjaren van een opleiding

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
methode onderwijsleerpakket

4 definities op Encyclo
  1. een plan om kinderen de einddoelen van een opleiding te laten halen vb: in het leerplan staat dat jullie 2 uur per week geschiedenis hebben
  2. 1) Indeling van de leerstof 2) Indeling van de lesstof 3) Methode 4) Onderwijskundig schema 5) Onderwijsleerpakket 6) Onderwijsprogramma 7) Schema 8) Schoolplan 9) School...
  3. Overzicht van leerstof die in de klas moet worden behandeld. Alle Vlaamse scholen zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste voo...
  4. Een leerplan of curriculum omschrijft de leerdoelen en eindtermen die de leerlingen voor een bepaald vak moeten behalen. ==Vlaanderen== In Vlaanderen is het een wettelij...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `leerplan` kennen.