de leefbaarheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe leefbaar iets of iemand is


8 definities op Encyclo
  • Begrip dat met name gehanteerd wordt in de stedenbouwkunde. Bij leefbaarheid gaat het om de gebruiks- en belevingswaarde van een wijk of buurt.
  • Dat je er goed kunt leven.
  • subjectieve beleving en waardering van een leef- en woonomgeving Gebruikt voor: buurtbeleving leef- en woonklimaat leefklimaat leefmilieu leefsituatie wonen woonklimaat w...
  • Def.: leefbaarheid is één van de vier thema†™s binnen Wegbeheer. Binnen dit thema zijn Ontsnippering, Bodemsanering, Landschap & milieu en Geluid verplichte onderde...
  • In deze structuurvisie uitgebreid toegelicht in het sociale intermezzo
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden eindigen op leefbaarheid:
    onleefbaarheid