Synoniemen
laten gaan niet vasthouden

Spreekwoorden en zegswijzen
• het in de gorten laten lopen (=het in het honderd sturen)
• gods water over gods akker laten lopen (=de dingen op hun beloop laten)
Naar de spreekwoorden