de krib

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [krɪp]
Verbuigingen:  krib|ben (meerv.)

etensbak voor dieren
Voorbeeld:  `het kerstkindje in de krib`
Synoniem:  kribbe

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
kribbe pier

Spreekwoorden en zegswijzen
• de kont tegen de krib gooien (=weerspannig zijn)
Naar de spreekwoorden

14 definities op Encyclo
  1. Een gedeeltelijke dam loodrecht op de stroom en meestal tegenover elkaar liggend aan de oevers van het zomerbed van een rivier aangebracht ter stabilisatie van de stroom ...
  2. dam van hout, stenen en aarde om de oevers van de Maas te beschermen en de bedding te versmallen en zo de stroom te versterken, loodrecht of schuin op de oever aangebrach...
  3. Stroomafremmer of strekdam in een rivier.
  4. Let op: Spelling van 1858 eene tegenstreefster, een boos wijf. Kribbig, gemelijk, vuilaardig
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-ben), krebbe, voederbak der beesten; slaapplaats,
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met krib:
kribbekribbebijtenkribbebijterkribbebijterskribbekatkribbenkribbigkribbigheidkribdekribdenkribt

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. krib (etensbak voor dieren)
  2. krib (kijfzieke vrouw)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 87% van de Vlamingen het woord `krib`.