de klasse

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['klɑsə]
Verbuigingen:  klasse|n (meerv.)

1) onderdeel van een indeling
Voorbeeld:  `Insecten vormen een klasse binnen de geleedpotigen.`
Synoniem:  categorie
sociale klassen  (groepen mensen in de samenleving onderverdeeld naar hun positie in het maatschappelijk leven en hun gemiddelde inkomen) `klassenmaatschappij`
een klasse apart  (een bijzondere groep die buiten de gebruikelijke indeling valt) `Cybercriminelen vormen een klasse apart.`
Dat is grote klasse!  (<als compliment> dat is een bijzondere prestatie)

2) afdeling binnen het openbaar vervoer transport
Voorbeeld:  `altijd tweede klasse reizen`
Synoniem:  klas

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aard best cachet categorie classificatie eersteklas gaaf goed maatschappelijke klasse onderverdeling orde rang slag stand

Intensiveringen
Hoe kun je klasse krachtiger uitdrukken?
grote klasse;

25 definities op Encyclo
  1. Taxon, bijv. de klasse van de reptielen.
  2. 1 Verzameling van elementen die tenminste een eigenschap gemeen hebben; 2 Geheel van de aan elementen toegekende kenmerken op grond waarvan deze tot een bepaalde verzamel...
  3. Een indeling van de manier waarop eindversterkers werken: klasse A: er vloeit gedurende de volledige periode van het ingangssignaal stroom door de beide eindtransistoren ...
  4. een groep mensen met gelijke levenskansen
  5. groep mensen die ongeveer even rijk zijn
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met klasse:
klasseerklasseerdeklasseerdenklasseertklasseloosklassementklassenassistentklassenjustitieklassenleraarklassenleraarsklassenlerarenklassenmaatschappijklassenmanagementklassenoudsteklassenraadklassenstrijdklassenvertegenwoordigerklassenvertegenwoordigersklassenvertegenwoordigsterklasseren
Toon alle woorden die beginnen met klasse

Deze woorden eindigen op klasse:
gewichtsklasseleeftijdsklassehoofdklassemiddenklassetopklassevervoegingsklassewereldklasse
Toon alle woorden die eindigen op klasse

Herkomst volgens etymologiebank.nl
klasse = klas (groep)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `klasse`.