zich kanten tegen

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['kɑntə(n)'texɛ(n)]
Vervoegingen:  kantte zich tegen (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich gekant tegen (volt.deelw.)

je verzetten tegen
Voorbeeld:  `De liberale Kamerleden kantten zich sterk tegen het voorstel.`

© Kernerman Dictionaries.