de kabinetsbeleid

zelfst.naamw. (m.)

de plannen van het kabinet
Voorbeelden:  `Het is kabinetsbeleid de arbeidsmarkt te flexibiliseren, d.w.z. zorgen voor meer tijdelijke en minder vaste contracten voor de werknemer.`,
`Op Prinsjesdag maakt het kabinet het kabinetsbeleid bekend.`


Bron: WikiWoordenboek.