het jaarverslag

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['jarvərslɑx]
Verbuigingen:  jaarverslag|en (meerv.)

verslag over wat in een jaar gebeurd is en aan resultaten bereikt is
Voorbeeld:  `Bedrijven en de meeste organisaties publiceren een jaarverslag.`

© Kernerman Dictionaries.

18 definities op Encyclo
  1. Wettelijk voorgeschreven jaarverslag van de directie waarin de directie de vooruitzichten voor de nabije toekomst uiteenzet {Externe Verslaggeving}. Boekje waarin de jaar...
  2. Een jaarverslag is een document dat een beleggingsfonds jaarlijks moet opstellen. Het verslag laat zien hoe het fonds zijn vermogen heeft belegd, en geeft inzicht in de f...
  3. bestaat uit de volgende onderdelen: het verslag van de directie, balans en de resultatenrekening, de toelichting op de cijfers, en een accountantsverklaring.
  4. is een weergave van de gang van zaken in een onderneming. Dit zijn ook niet-financiële zaken. Zo heb je een sociaal- en een milieu-jaarverslag
  5. Onder het jaarverslagvan een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgel...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met jaarverslag:
jaarverslagen

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `jaarverslag` kennen.