de jaarrekening

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['jarekənɪŋ]
Verbuigingen:  jaarrekening|en (meerv.)

jaarlijks overzicht van de financiële situatie (van een bedrijf) financieel
Voorbeeld:  `Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen en wordt vaak opgenomen in het jaarverslag.`
Synoniem:  jaarstukken

© Kernerman Dictionaries.

23 definities op Encyclo
  1. Eng: annual accounts financiële zaken - Deze bestaat uit: een balans; een resultatenrekening; een toelichting op beide en een accountantsverklaring. De…
  2. is de rapportage in totalen van de financiële feiten aan het einde van, dan wel gedurende een bepaald boekjaar. Deze bestaat uit een balans (per einde ...), een verlies-...
  3. De balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting die een onderneming na afloop van een boekjaar verplicht is op te maken. De jaarrekening moet een getrouw inz...
  4. Ook wel aangeduid met de `jaarstukken` van de onderneming. De jaarrekening bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening, toelichtingen en de accountantsverklaring. Ui...
  5. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie over het afgelopen jaar van een bedrijf-organisatie. De jaarrekening bestaat uit de rekening van Verlies & Win...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `jaarrekening`.