de jaarbegroting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['jarbəxrotɪŋ]
Verbuigingen:  jaarbegroting|en (meerv.)

begroting voor een periode van twaalf maanden
Voorbeeld:  `de jaarbegroting voor het volgende kalenderjaar opstellen`

© Kernerman Dictionaries.