het item

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ajtɛm]
Verbuigingen:  item|s (meerv.)

iets dat behandeld wordt
Voorbeeld:  `een item aan de agenda toevoegen`
Synoniem:  onderwerp
hot item  (onderwerp waar veel aandacht voor is) `Beveiliging tegen de zee is in Nederland een hot item.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
artikel ding goed issue object onderwerp post voorwerp zaak

7 definities op Encyclo
  1. eveneens, op de zelfde wijze, idem, vervolgens, eveneens
  2. Het kleinst mogelijke onderdeel van een archiefstuk dat zich als eenheid onderscheid. The smallest intellectually indivisible archival unit, e.g., a letter, memorandum, ...
  3. Een verzamelobject In het algemeen wordt `item` in de filatelie gebruikt voor een verzamelobject als een postzegel, een brief, een postzegelboekje of een proef.
  4. Let op: Spelling van 1858 Lat., (verk. It.) insgelijks, even zoo, verder
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijwoord] desgelijks, insgelijks, evenzoo. ~, o. (-s), post (op eene begrooting, rekening enz.).
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
item (punt, post in een opsomming; programmapunt)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `item`.