de provisie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [pro'vizi]
Verbuigingen:  provisie|s (meerv.)

percentage van de verkoopsom als beloning voor verleende diensten
Voorbeeld:  `Deze galerie rekent 15 procent provisie over elk verkocht kunstwerk.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
commissie maatregel makelaarsprovisie

16 definities op Encyclo
  1. Fr: la provision [handelsrecht] het bedrag dat een handelsvertegenwoordigers boven op het (basis)salaris ontvangt en dat percentueel berekend is op het…
  2. Vergoeding voor de het uitvoerend laten afhandelen van financiële transacties door een tussenpersoon. Sommige tussenpersonen werken provisie-onafhankelijk. Dit houdt in ...
  3. De vergoeding voor bepaalde vormen van dienstverlening, onder meer voor de bemiddeling bij een effectentransactie door een bank of commissionair. De provisie bedraagt mee...
  4. Let op: Spelling van 1858 voorraad, mondvoorraad; vergoeding voor gedane moeite, bezorgingsloon van makelaars, commissionairs, expediteurs, enz. Provisioneel, voorbehoede...
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), voorraad (mondbehoeften); loon (van makelaars, commissionairs enz.); bij -, voorshands, voorloopig. ~KAMER, v. (-s), ~KAS...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met provisie:
provisiekamerprovisiekamersprovisies

Herkomst volgens etymologiebank.nl
provisie (voorraad levensmiddelen; percentueel loon van makelaars enz.)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `provisie`.