het interval

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['ɪntərvɑl]
Verbuigingen:  interval|len (meerv.)

1) tijdsduur tussen twee acties of gebeurtenissen
Voorbeeld:  `foto's maken met een interval van dertig seconden`

2) afstand tussen twee tonen muziek
Voorbeeld:  `Het interval tussen de eerste en de derde toon is een terts, bijvoorbeeld c-e.`
harmonisch interval  (twee tegelijk klinkende tonen)
melodisch interval  (twee na elkaar klinkende tonen)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
pauze tussenperiode

16 definities op Encyclo
  1. Afstand tussen twee tonen van een toonladder. Veel gebruikte zijn de terts, kwint en septiem met een afstand van respectievelijk 3, 5 en 7 noten. Men spreekt daarnaast va...
  2. Onder de interval verstaan we het verschil tussen uitoefenprijzen bij opties. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
  3. rustige of pijnloze periode tussen twee aanvallen van een ziekte
  4. Let op: Spelling van 1858 intervalle, Fr., intervallum, Lat., tusschenruimte, tusschenttjd, gaping; toonafstand (in de muzijk)
  5. Continue of discrete variabelen, waarvan de schaal van waarden geen natuurlijk nulpunt heeft, zijn op intervalniveau gemeten. Voorbeelden zijn de temperatuurschaal in gr...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met interval:
intervallen

Deze woorden eindigen op interval:
betrouwbaarheidsintervaltijdsintervalqt-interval

Herkomst volgens etymologiebank.nl
interval (tussentijd, tussenruimte)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `interval`.