het integratieproces

zelfst.naamw.

1) bepalen van de oorspronkelijke functie als de afgeleide functie gegeven is
Voorbeelden:  `Met het integratieproces kun de oppervlaktes berekenen.`,
`(...) en vlucht met zijn dochters weg onderzee...`

2) het proces waarbij een vreemdeling een deel gaat uitmaken van de samenleving waarin hij is opgenomen
Voorbeeld:  `Het woord integratieproces wordt vaak gebruikt zonder dat de definitie helemaal eenduidig bepaald is.`


Bron: WikiWoordenboek.