de instandhouding

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪn'stɑnthɑudɪŋ]

het zorgen dat iets blijft bestaan
Voorbeeld:  `de instandhouding van monumenten`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
behoud conservatie handhaving

Taaladvies
Schrijf je zelfstandige naamwoorden met het achtervoegsel -ing die van een werkwoordelijke uitdrukking zijn afgeleid, aan elkaar? Zie de instandhouding / in stand houden / het in stand houden

3 definities op Encyclo
  • Def.: doen blijven bestaan. Toelichting: In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gestreefd naar behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van ...
  • Def.: het treffen van maatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden die het object aan het gestelde doel doet blijven beantwoorden. Een instandhoudingmaatregel is niet g...
  • 1) Behoud 2) Behoudenis 3) Conservatie 4) Handhaving
  • Toon uitgebreidere definities