de instandhouding

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪn'stɑnthɑudɪŋ]

het zorgen dat iets blijft bestaan
Voorbeeld:  `de instandhouding van monumenten`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
behoud conservatie handhaving

3 definities op Encyclo
  1. Def.: doen blijven bestaan. Toelichting: In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gestreefd naar behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van ...
  2. Def.: het treffen van maatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden die het object aan het gestelde doel doet blijven beantwoorden. Een instandhoudingmaatregel is niet g...
  3. 1) Behoud 2) Behoudenis 3) Conservatie 4) Handhaving
Toon uitgebreidere definities