de handhaving

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['hɑnthavɪŋ]

keer dat iemand ingrijpt of optreedt om te zorgen dat iets blijft zoals het is of om te zorgen dat de mensen zich aan wetten en regels houden
Voorbeelden:  `Een taak van de politie is de handhaving van wetten en regels.`,
`De onderwijzer heeft moeite met de handhaving van orde in de klas.`,
`Nieuwe wetten en regels zijn zinloos als er geen functionarissen zijn voor de handhaving.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
behoud conservatie instandhouding

10 definities op Encyclo
  1. Het samenstel van activiteiten die door een toezichthouder worden uitgevoerd en waarmee naleving van bepalingen en-of voorwaarden wordt verkregen, dit naar aanleiding van...
  2. Zorgen dat iets blijft bestaan-blijft zoals het is.
  3. Het door toezicht en het toepassen van (of dreigen met) bestuur(srechte)lijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen geldende rechtsreg...
  4. Def.: het door communicatie en toezicht bewerkstelligen en zonodig met de toepassing van bestuurlijke, strafrechtelijke en-of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de ...
  5. Def.: het zorgen dat iets blijft bestaan
Toon uitgebreidere definities