inslaan

werkw.
Uitspraak:  ɪnslan]
Vervoegingen:  sloeg in (verl.tijd enkelv.) Toon alle vervoegingen

1) (iets) breken door erop te slaan
Vervoegingen:  heeft ingeslagen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `een ruit inslaan`

2) veel kopen van (iets)
Vervoegingen:  heeft ingeslagen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `drank en hapjes inslaan voor een groot feest`

3) (een weg) beginnen te volgen
Vervoegingen:  is ingeslagen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `Na 100 meter moet je het pad links inslaan.`

4) met kracht in iets doordringen
Vervoegingen:  is ingeslagen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `Tijdens het onweer is de bliksem hier ingeslagen.`
inslaan als een bom  (diepe indruk maken, succes hebben, of onrust veroorzaken) `Haar nieuwe cd sloeg in als een bom en binnen een week was de hele voorraad uitverkocht.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
boodschappen doen bunkeren inkopen inkopen doen intikken kapotslaan opslaan stukslaan verbrijzelen winkelen

Spreekwoorden en zegswijzen
• de bodem inslaan (=vernietigen (vb: de hoop de bodem inslaan))
Naar de spreekwoorden

Intensiveringen
Hoe kun je inslaan krachtiger uitdrukken?
inslaan als een bom;

7 definities op Encyclo
  1. het kapot slaan vb: in geval van nood moet u dit ruitje inslaan er een voorraad van aanleggen vb: hij heeft 10 kilo appels ingeslagen er ingaan, die heengaan vb: we sloeg...
  2. zie formaatmaken
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] ow. [onregelmatig] door slaan indrijven (eenen paal, een spijker enz.); door inslaan breken; een vat den bodem -...
  4. Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 den oven vullen.
  5. •met grote snelheid met een stilstaand voorwerp in botsing komen. •"iets ~" met een slag iets naar binnen toe doen verbuigen of breken •tweede betekenisomschrijving...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `inslaan`.