de inflatiecorrectie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪn'fla(t)sikɔrɛksi]
Verbuigingen:  inflatiecorrectie|s (meerv.)

aanpassing van prijzen, inkomens en belastingtarieven aan de inflatie economie

© Kernerman Dictionaries.

3 definities op Encyclo
  1. is het verlichten van de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting om drukverzwaring te voorkomen als de lonen nominaal stijgen tengevolge van inflatie. Immers door de...
  2. algemeen overheid - Bijstelling van de tarieven van loon- en inkomstenbelasting om de stijging van de gemiddelde druk van die belasting, veroorzaakt d…
  3. belastingrecht - wijziging, bij ministeriële regeling, van een aantal bedragen uit de belastingwetgeving, aan de hand van de zgn. tabelcorrectiefactor…
Toon uitgebreidere definities