I indringen

werkw.
Verbuigingen:  drong in
Verbuigingen:  ingedrongen

1) enz.

2) tweede betekenisomschrijving
Voorbeeld:  `Zin met het indringen in de tweede betekenis erin.`

3) binnendringen, door dringen ergens in.


II indringen

werkw.
Verbuigingen:  drong in zich
Verbuigingen:  heeft zich ingedrongen

''zich indringen'': zich door list, onbeschaamdheid enz. toegang bezorgen


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
binnendringen infiltreren interveniren intrekken penetreren

2 definities op Encyclo
  1. Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Indringen`` der projectilen. De uitwerking der projectilen hangt grootendeels af van de diepte; waarop zij in de ligchamen dringen...
  2. 1) Binnendringen 2) Infiltreren 3) Interveniren 4) Intrekken 5) Penetreren 6) Zich op onbescheiden wijze toegang bezorgend
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met indringen:
indringendindringendheid

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `indringen`.