de indexering

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  indexeringen

1) het aanpassen van inkomens of uitkeringen aan de inflatie zodat de koopkracht gelijk blijft, indexatie

2) het toepassen van indexbestanden om toegang tot een database te krijgen via andere wegen dan de sleutel


Bron: WikiWoordenboek.

12 definities op Encyclo
  1. Bij indexering wordt het verzekerde bedrag, en dus ook de premie, verhoogd naarmate de gemiddelde kosten van een uitvaart stijgen.
  2. Verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijging of loonontwikkeling. Geldt voor het pensioen van gepensioneerden en slapers. Ook actieve deelnemers aan een m...
  3. Verhoging van pensioenaanspraken van pensioengerechtigden, deelnemers en gewezen deelnemers. De indexatie wordt jaarlijks bij bestuursbesluit vastgesteld en is altijd voo...
  4. Proces van het vaststellen van zoekkenmerken om het terugzoeken van archiefbescheiden en-of informatie te vergemakkelijken.
  5. De indexering is een bewerking die wordt uitgevoerd op de beroepsinkomsten die als basis dienen voor de bijdrageberekening. Door de toepassing van een wettelijk voorziene...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met indexering:
indexeringen

Deze woorden eindigen op indexering:
loonindexering

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 95% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `indexering`.