de inceptie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪn'sɛpsi]

eerste begin, eerste fase
Voorbeeld:  `De ontwikkeling van een nieuw programma begint met een inceptiefase, dan volgt de uitwerkingsfase.`

© Kernerman Dictionaries.