9 definities op Encyclo
1) Een ijstijd of glaciatie is een geologisch tijdvak waarin ijskappen voorkomen. Om verwarring met het begrip glaciaal te voorkomen is het beter te spreken van een ijstijd...
2) (Ook Glacialen of glaciale perioden genoemd) Perioden met zeer lage temperatuur, die lang genoeg aanhouden om het landijs en het drijfijs (in de zeeën) te laten aangroei...
3) •tijdperk waarin de gemiddelde temperatuur lager dan normaal is en uitgestrekte gebieden onder ijs bedolven zijn. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
4) De grote ijstijd (eigenlijk: het grote glaciaal, 600.000 - 10.000 v.Chr.), bestond uit vier kleinere glacialen: De cromer-ijstijd, de elster-ijstijd, het saalien en het w...
5) De ijstijdZo’n 600.000 jaar geleden veranderde het klimaat op de aarde. De straling van de zon werd minder, de winter werd kouder en ook ’s zomers ging de tem...
Toon uitgebreidere definities