de hypotheekakte

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [hipo'tekɑktə]
Verbuigingen:  hypotheekakte|s (meerv.)

officieel papier met afspraken over een hypotheek
Voorbeelden:  `een hypotheekakte tekenen`,
`een hypotheekakte passeren bij de notaris`

© Kernerman Dictionaries.

20 definities op Encyclo
  1. Akte waarin de hypotheekovereenkomst wordt vastgelegd. Volgens de wet dient een dergelijke akte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd.
  2. De notariële akte waarin de rechten en plichten tussen de hypotheekgever en de hypotheeknemer zijn vastgelegd.
  3. Onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak (de zogenaamde hypotheekgever) het zakelijk ...
  4. In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris...
  5. De hypotheekakte is het officiele contract tussen schuldeiser en schuldenaar. De hypotheekakte wordt door beide partijen bij de notaris ondertekend. De geldverstrekker za...
Toon uitgebreidere definities