de homologatie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [homolo'xa(t)si]
Verbuigingen:  homologatie|s (meerv.)

officiële erkenning van een feit
Voorbeelden:  `homologatie door de rechter van een akkoord tussen een failliete ondernemer en de schuldeisers`,
`homologatie door de koningin van een onderscheiding die de prins had verleend`
Synoniem:  bekrachtiging

© Kernerman Dictionaries.

7 definities op Encyclo
  • Homologatie heeft, afhankelijk van de context, verschillende betekenissen. == Juridisch == Zie Homologatie (juridisch) == Staatkundig == == Auto- en motorsport == In de ...
  • [adel] - Homologatie is de bevestiging van buitenlandse adellijke titels. == Geschiedenis == Sinds 1814 bestaat er in het koninkrijk der Nederlanden een wettelijk gecodi...
  • [juridisch] - Homologatie is goedkeuring van een overeenkomst door de rechter. Het houdt in dat de rechter akte neemt van het akkoord, waardoor dit authentiek en direct ...
  • [staatkundig] - Homologatie is een bekrachtiging van een benoeming of onderscheiding. == Gedelegeerde rechten == Aanvoerders van legerkorpsen hebben soms het recht een b...
  • 1) Akkoordverklaring 2) Bekrachtiging 3) Erkenning 4) Gerechtelijke bekrachtiging 5) Goedkeuring
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met homologatie:
    homologaties