Synoniemen
basis beginsel belangrijkste principe grondbeginsel sluitsteen

4 definities op Encyclo
1) Een hoeksteen is een steen die gebruikt wordt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. De term wordt meestal overdrachtelijk gebruikt voor een onderdeel waarvan a...
2) 1. De hoeksteen is een steenachtig blok op de hoek van een gebouw en fungeert als sluitsteen of heeft een louter decoratieve waarde. Meestal is de hoeksteen van natuurste...
3) 1) Fundament 2) Grondbeginsel 3) Grondsteen 4) Persoon waarop alles rust 5) Sluitsteen 6) Steunpilaar
4) Spreekwoorden: (1914) De hoeksteen zijn, d.i. eig. de steen, die twee muren vereenigt en samenhoudt; vandaar bij overdracht de voornaamste, belangrijkste steun zijn. De u...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
hoeksteen in de uitdrukking de hoeksteen zijn