de historie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [hɪsˈtori]
Verbuigingen:  histo|riën, historie|s (meerv.)

geschiedenis
Voorbeeld:  `de historie van een volk, land of stad`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aangelegenheid geschiedenis levensverhaal verhaal

Taaladvies
Mijn oom en mijn tante zijn beiden historicus/historici.` Moet het laatste woord hier in het enkelvoud of in het meervoud staan? Zie Zij zijn historicus / historici

5 definities op Encyclo
 • verhaal over iets dat gebeurd is vb: heeft hij deze historie verzonnen?
 • Let op: Spelling van 1858 histoire, Fr., historia, Lat.; geschiedenis, gebeurtenis. Histoire scandaleuse, schandkronijk. Historicus, Lat., geschiedkundige; historieschrij...
 • 1) Aangelegenheid 2) Affaire 3) Gebeurtenis 4) Geschiedenis 5) Levensverhaal 6) Opeenvolging van perioden 7) Oud waar verhaal 8) Relaas 9) Vak op school 10) Verhaal 11) V...
 • Contemporaine benaming voor de Middelnederlandse historische werken in paarsgewijs rijmende verzen die in de 13e en 14e eeuw ontstonden (jeeste, rijmkroniek), zoals de Ri...
 • verhaal, geschiedverhaal Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met historie:
  historiekhistorieliedhistoriënhistories

  Deze woorden eindigen op historie:
  cultuurhistoriedetectivehistoriekerkhistorieprehistorie

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  historie (geschiedenis)