de heerlijkheid

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  heerlijkheden
Verbuigingen:  heerlijkheidje

1) adellijk grondbezit
Voorbeeld:  `De Gelderse hertog Reinald II verwierf de heerlijkheid Bredevoort in 1326.`

2) adellijke legereenheid
Voorbeeld:  `1=Eenigen derzelve waren in het slot tydelyk gehuisvest anderen hadden hunne heerlykheden in de nabyliggende vlakte. `

3) gelukzaligheid in religieuze context
Voorbeeld:  `Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. `

4) iets bijzonder aangenaams
Voorbeeld:  `Dat je eindelijk dat examen achter de rug hebt is echt een 'heerlijkheid!`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
gelukzaligheid glans glorie lekkernij

11 definities op Encyclo
  1. als een leenman zelf leenheer werd dan noemde hij zijn bezit een (heerlijkheid(. letterlijk gebied van een heer
  2. het geheel van rechten en bevoegdheden toekomend aan de heer; de heerlijkheden Asselt en Swalmen waren lange tijd in één hand.
  3. Adellijk goed
  4. Territoir waarover heerlijke rechten worden uitgeoefend. Drenthe kende een aantal heerlijkheden:  - de heerlijkheid Ruinen, waar de heer zijn overheidsgezag in leen...
  5. (oude rechtstermen:) het overheidsgezag dat uitgeoefend werd over een bepaald gebied
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op heerlijkheid:
ambachtsheerlijkheid

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `heerlijkheid`.