hedonisch

bijv.naamw.
Afbreekpatroon:  he - do - nisch

betrekking hebbend op gevoelsmatige aspecten
Voorbeelden:  `Een hedonische waarde geeft informatie over in hoeverre een geur aangenaam is om te ruiken, of niet.`,
`Hedonische behoeften zoals smaak, geur en geluid worden ook wel hedonische consumptie genoemd.`