gors

zelfst.naamw. (de)
Verbuigingen:  gorzen
Verbuigingen:  gorsje

1) een zangvogel van de Emberizidae-familie

2) buitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
schor

11 definities op Encyclo
  1. dierkunde een zangvogel van de Emberizidae familie.
  2. zie schor: Buitendijks gebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water overstroomt. Geheelbegroeide op- of aanwas. Elders in Nederland ook wel gors (met name Zuid-Holland)...
  3. Bij hoge vloed (springvloed) onderlopende begroeide gronden in het buitendijkse getijdengebied van Zuid-Holland. In Zeeland schor en in het Waddengebied kwelder genoemd.
  4. met zout- en moerasplanten begroeid buitendijks gebied dat alleen bij verhoogd hoog water overstroomt met brak water.
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-sen), zee-kleiland, aangeslibd land bij eene rivier.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met gors:
gorsdijken

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. gors (buitendijks land)
  2. gors (vogelgeslacht)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 68% van de Nederlanders en 43% van de Vlamingen het woord `gors`.