het gemeentefonds

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  gemeentefondsen

Rijksfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd


Bron: WikiWoordenboek.

9 definities op Encyclo
  1. Een gemeentefonds is een fonds van de rijksoverheid waaruit gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel uitkeringen ontvangen. Het fonds wordt gevoed met opbrengsten van de...
  2. Fonds van de rijksoverheid waaruit gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel uitkeringen ontvangen. Het fonds wordt gevoed met opbrengsten van de rijksbelastingen.
  3. Geld van de Rijksoverheid dat gereserveerd is voor de gemeenten. Elke gemeente ontvangt uit dit fonds jaarlijks een bijdrage op basis van inwoneraantal. Het ministerie va...
  4. tot een gebouw behorende ruimte waarop twee of meer woningen zijn aangewezen, bijvoorbeeld de hal of het trapportaal van een appartementencomplex
  5. algemeen overheid - Fonds waaruit jaarlijks (algemene) uitkeringen worden gedaan aan de gemeenten, ter dekking van een deel van hun uitgaven. De jaarl…
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met gemeentefonds:
gemeentefondsen