fuseren

werkw.
Uitspraak:  [fyˈzerə(n)]
Vervoegingen:  fuseerde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  is gefuseerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

samengaan van bedrijven, instellingen
Voorbeeld:  `Die banken zijn gefuseerd tot een groot concern.`
Synoniem:  samensmelten

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
een fusie aangaan ineensmelten samengaan samensmelten versmelten

Taaladvies
  1. Fuseren in / fuseren tot: Welk voorzetsel hoort bij fuseren? Is het fuseren in een nieuwe combinatie of fuseren tot een nieuwe combinatie?
  2. Fusioneren / fuseren: Zijn fusioneren en fuseren synoniemen?


5 definities op Encyclo
  1. Fr: la fusion / fusionner / fusionné [fusie- en overnamerecht] rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij de ene het vermogen van de ander…
  2. 1) Een fusie aangaan 2) Fusie doen aangaan 3) Ineensmelten 4) Samengaan 5) Samengaan van bedrijven 6) Samensmelten 7) Versmelten
  3. [Nederlands] Samengaan
  4. Eng: merger [fusie- en overnamerecht] rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij de ene het vermogen van de andere onder algemene titel ve…
  5. samensmelten Jaar van herkomst: 1963 (Aanv WNT )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
fuseren (samensmelten)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 91% van de Vlamingen het woord `fuseren`.