finishen

werkw.
Afbreekpatroon:  'fi - ni - shen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  finishte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gefinisht (volt.deelw.)

de eindstreep passeren sport
Voorbeeld:  `bij de elfstedentocht is finishen al een hele prestatie op zich`
Synoniem:  de finish halen


Synoniemen
aankomen aankomende eindigen

Taaladvies
Is het achter de streep wachten of voor de streep wachten? Zie Achter / voor de streep

3 definities op Encyclo
  • over de eindstreep gaan vb: hij finishte in 1 uur en 50 minuten
  • 1) Aankomen 2) Aankomende 3) De eindstreep bereiken 4) Eindigen 5) Eindstreep bereilen 6) Het doel bereiken 7) Over de eindstreep gaan
  • Officieel genaamd `beëindiging van de wedstrijd`. Een jacht beëindigt de wedstrijd, wanneer enig deel van zijn romp, of van zijn, zich in normale positie bevindende bem...
  • Toon uitgebreidere definities