de excommunicatie

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  excommunicaties

uitsluiting van de sacramenten of de kerkgemeenschap
Voorbeeld:  `Excommunicatie is een ernstige kerkelijke straf.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
anathema ban banvloek

7 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling van 1858 de kerkeban. Excommuniceren, in den ban doen, buiten de gemeenschap der kerk sluiten
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), kerkban. *...NICEREN, *...NIËREN, bedrijvend werkwoord gelijkvloeiend (ik excommuniceerde of -niëerde, heb geëxc...
  3. Kerkelijke ban die uitsluit van sacramenten en kerkelijk verkeer maar niet van het lidmaatschap van de kerk.
  4. 1) Anathema 2) Ban 3) Banvloek 4) Kerkban 5) Kerkelijk vonnis 6) Kerkelijke ban 7) Kerkelijke straf 8) Kerkstraf 9) Uitsluiting van geloofsgemeenschap 10) Uitstoting
  5. Een van de nadelen aan systemen als de openbaringsgodsdiensten, (vooral in de gedogmatiseerde vorm) die de zoektocht naar betrouwbare kennis in de weg staan.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met excommunicatie:
excommunicaties

Herkomst volgens etymologiebank.nl
excommunicatie (uitsluiting uit de kerk)