de excentriciteit

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  excentriciteiten

1) neiging om zich (volgens algemeen aanvaarde normen) op opvallende of grillige wijze te gedragen

2) ligging buiten het middelpunt


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
buitenissigheid

10 definities op Encyclo
  1. De mate waarin de baan van een hemellichaam afwijkt van een perfecte cirkel (excentriciteit = 0). Iedere elliptische baan bezit twee brandpunten en heeft daarom per defin...
  2. Mate voor de afwijking van een baan ten opzichte van een cirkelbaan. Een waarde van 0 betekent precies een cirkelbaan. Voor een ellips is de excentriciteit de waarde van ...
  3. Let op: Spelling van 1858 afwijking van het middelpunt; overspanning. Excentrisch, uitmiddelpuntig; (fig.) ongewoon, overspannen; het tegendeel van het concentrisch
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), afwijking van het middelpunt; figuurlijk dweeperij, eigenzinnigheid; de -en (eigenaardige manieren of handelingen) eens Eng...
  5. Aardrijkskunde De ellipsvormige baan van de aarde om de zon
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met excentriciteit:
excentriciteiten

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 93% van de Nederlanders en 93% van de Vlamingen het woord `excentriciteit`.