de effectiviteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɛfɛktivi'tɛit]

mate waarin iets of iemand effectief is
Voorbeelden:  `de effectiviteit van reclame onderzoeken`,
`Als een fabriek tegen lagere kosten meer kan produceren, wordt de effectiviteit hoger.`,
`de effectiviteit van een automatiseringsafdeling meten`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
doelmatigheid doeltreffendheid

11 definities op Encyclo
  • Een (voorgenomen) handelwijze is effectief of doeltreffend als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. In...
  • (ITIL Continue serviceverbetering) De mate waarin de doelstellingen van een proces, dienst, of activiteit zijn gehaald. Een effectief proces of effectieve activiteit vold...
  • 1) Doelmatigheid 2) Doeltreffendheid
  • De mate waarin een organisatie in staat is haar doelstellingen te realiseren.
  • De relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de resultaten, zoals vooropgesteld in de strategische doelen, de tactische en-of operationele doelstelling...
  • Toon uitgebreidere definities