edelachtbaar

bijv.naamw.

1) een titel gegeven aan diegenen die het ambt van rechter bekleden
Voorbeeld:  `De wet bepaalt dat ook aan de griffier de titel edelachtbaar toekomt.`

2) tweede betekenisomschrijving
Voorbeeld:  `Zin met het edelachtbaar in de tweede betekenis erin.`


Bron: WikiWoordenboek.

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 95% van de Vlamingen het woord `edelachtbaar`.