de ecologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ekoloˈxi]

wetenschap die onderzoekt hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving

© Kernerman Dictionaries.

25 definities op Encyclo
  1. De leer die zich bezig houdt met het natuurlijk evenwicht en dynamiek van planten en dieren in hun macro- of micro-omgeving. De term `ecologisch` heeft vaak de betekenis:...
  2. De wetenschap die elementen-onderdelen van ecosystemen onderzoekt. Centraal staat : 1. de onderlinge samenhang van deze biotische (levende) en a-biotische (niet-levende) ...
  3. De ecologie onderzoekt de samenhang van levende wezens met elkaar en hun omgeving. De omgeving van een organisme houdt zowel de fysische aspecten (som van de abiotische f...
  4. (Ekologie ) Studie van de relaties tussen de levende organismen onderling en met de relaties tussen deze organismen en het omringende abiotisch en biotisch milieu.
  5. Studie die zich bezighoudt met de samenhang tussen planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op ecologie:
gynaecologiesynecologie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
ecologie (wetenschap van wisselwerking tussen organisme en omgeving)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `ecologie`.