de dwangsom

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ['dwɑŋsɔm]
Verbuigingen:  dwangsom|men (meerv.)

bedrag dat je moet betalen als je iets niet doet wat officieel wel moet
Voorbeeld:  `een verhuurder een dwangsom opleggen als die de regels blijft overtreden`

© Kernerman Dictionaries.

9 definities op Encyclo
  • Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd.
  • geldbedrag dat je moet betalen als je niet aan je verplichtingen voldoet vb: als hij het huis niet ontruimt, moet hij wekelijks een dwangsom van 1000 euro betalen
  • Eén van de middelen die OPTA heeft om aanbieders te dwingen bepaalde maatregelen te nemen.
  • Bepaalde som geld die iemand verschuldigd is zo vaak of zo lang hij niet voldoet aan de hoofdverplichting die hem per vonnis is opgelegd.
  • vastgoedrecht: geldsom waarvan het bedrag overeengekomen of gerechtelijk beslist werd en die een partij die haar verplichtingen ...
  • Toon uitgebreidere definities