het doksaal

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  doksalen
Verbuigingen:  doksaaltje

een houten of stenen wand die in een kerk het schip scheidt van het priesterkoor


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. Balkon voor het kerkorgel. Zie ook oksaal
  2. 1) Galerij voor de koorzangers 2) Koorgalerij 3) Koorplaats voor kerkzangers 4) Scheidingswand
  3. oksaal of oxaal, hoogopgaande scheidingswand tussen koor en kerkschip, genoemd naar de doxologie, de lofzang Gloria in excelsis, die daar werd voorgelezen. Het is een v...
  4. Een liturgische hervorming heeft er rond 1700 toe geleid dat in talrijke kathedralen en grote kerken het doksaal verdwenen is. Dat soort van portiek, in hout of steen opg...
  5. Een doksaal, oksaal of jubee is een houten of stenen wand die in een kerk het schip scheidt van het priesterkoor. De term doksaal is afkomstig van het Latijnse woord voo...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
doksaal = oksaal

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 21% van de Nederlanders en 50% van de Vlamingen het woord `doksaal`.