distantiëren

werkw.
Verbuigingen:  distantieerde
Verbuigingen:  gedistantieerd

1) ''zich distantiëren van'': afstand nemen van, beweren niet betrokken of verantwoordelijk te zijn voor iets
Voorbeeld:  `Zij zullen zich daarvan ongetwijfeld willen distantiëren.`

2) ''zich distantiëren van'': het ergens niet mee eens zijn


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  • refl "zich ~ van": afstand nemen van, beweren niet betrokken of verantwoordelijk te zijn voor iets. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  • afstand nemen van iets of iemand vb: ik distantieer me van dat standpunt
  • 1) Afstand doen 2) Niets mee te maken willen hebben 3) Vingers van afhouden 4) Zich afwenden van
  • 1) Afstand nemen 2) Zich verwijderen
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met distantiëren:
    distantiëren van