dikwijls

bijwoord
Uitspraak:  [ˈdɪkwəls]

in veel gevallen
Voorbeeld:  `Die ziekte komt dikwijls voor bij kinderen.`
Antoniem:  zelden
Synoniem:  vaak

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
frequent gedurig herhaaldelijk meermaals meermalen meestal menigmaal regelmatig vaak veel veelal veeltijds veelvuldig weinig (antoniem)zelden (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. (=(doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft. Nic. Beets))
Naar de spreekwoorden

4 definities op Encyclo
  1. op veel momenten, veel keren vb: Mehmet gaat dikwijls op reis Synoniemen: vaak veel veelvuldig regelmatig Tegenstellingen: weinig min [3]
  2. •veel
  3. 1) Bijwoord 2) Dikkels 3) Dikkes 4) Dikmaal 5) Dikmaals 6) Dikwerf 7) Doorgaans 8) Frequent 9) Gedurig 10) Geregeld 11) Gewoon 12) Gewoonlijk 13) Heel wat keren 14) Herha...
  4. bijwoord van tijd: vaak Jaar van herkomst: 1514 (MNW )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
dikwijls (vaak)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `dikwijls` kennen.