de democratie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [demokra(t)ˈsi]
Verbuigingen:  democratie|ën (meerv.)

bestuur over een land met veel inspraak van de inwoners

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
rechtsstaat

25 definities op Encyclo
  1. Democratie of volksheerschappij is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en zichzelf regeert. In een democratie kan dus niemand aan de meerderheid van de bevol...
  2. Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders...
  3. Regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Dit kan direct of indirect via vertegenwoordigers. Een regering van, voor en door het volk.
  4. Staatsvorm waarin een vertegenwoordiging van het volk de hoogste macht heeft en een overwegende invloed heeft op het regeringsbeleid.
  5. (Van Grieks: regering door het volk). Een bestuursvorm gebaseerd op zelfbestuur door individuele burgers. Grieken en Romeinen kenden een vorm van democratie, maar de mode...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met democratie:
democratieën

Deze woorden eindigen op democratie:
sociaaldemocratieparticipatiedemocratiesociaal-democratiechristendemocratie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
democratie (staatsvorm waarin het volk regeert)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `democratie` kennen.