de sociaal-democratie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [soʃaldemokra(t)'si]

politieke beweging die de democratie als middel ziet om tot het socialisme te komen
Voorbeeld:  `de ondergang van de sociaal-democratie`

© Kernerman Dictionaries.

6 definities op Encyclo
  1. zie socialisme.
  2. Leer en politieke stroming die langs democratische weg tot het socialisme wil komen. Hierin streeft de samenleving naar de gemeenschappelijke voorziening in de behoeften...
  3. Politieke ideologie die streeft naar democratische verwezenlijking van een samenleving, met meer of minder uitgesproken socialistische trekken. Sociaal-democraten kwamen ...
  4. De aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving wil. Is van oorsprong een gematigde vorm van socialisme.
  5. Een politieke stroming die streeft naar gelijke kansen voor iedereen, een gelijkmatige verdeling van bezit en een sterkere positie van zwakkeren in de samenleving. De ove...
Toon uitgebreidere definities