de sociaal-democratie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [soʃaldemokra(t)'si]

politieke beweging die de democratie als middel ziet om tot het socialisme te komen
Voorbeeld:  `de ondergang van de sociaal-democratie`

© Kernerman Dictionaries.

6 definities op Encyclo
  • zie socialisme.
  • Leer en politieke stroming die langs democratische weg tot het socialisme wil komen. Hierin streeft de samenleving naar de gemeenschappelijke voorziening in de behoeften...
  • democratische vorm van socialisme
  • De aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving wil. Is van oorsprong een gematigde vorm van socialisme.
  • Een politieke stroming die streeft naar gelijke kansen voor iedereen, een gelijkmatige verdeling van bezit en een sterkere positie van zwakkeren in de samenleving. De ove...
  • Toon uitgebreidere definities