de-icen

werkw.
Afbreekpatroon:  de - 'i - cen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  de-icete (verl.tijd )
Vervoegingen:  gede-icet (volt.deelw.)

ijs verwijderen van machines of voertuigen
Voorbeeld:  `het de-icen van vliegtuigen is op Schiphol een routineklus `